Loading...

Unique Select: waar rekrutering en talentacquisitie samenvloeien


Rekrutering, werving, selectie, talentacquisitie … Hr-buzzwords die we steeds vaker als synoniemen gebruiken. Niet onlogisch: ze focussen allemaal op het vinden van een geschikte kandidaat voor een openstaande vacature. Toch pleit Unique Select voor meer nuancering, want er zijn verschillende interpretaties mogelijk. Vandaag kan je zelfs stellen dat rekrutering ontoereikend is, terwijl talentacquisitie als een broodnodige strategische aanvulling beschouwd wordt. Wij lichten toe hoe Unique Select de kruisbestuiving maakt tussen beide begrippen in haar partnerships.

Wat is rekrutering?

Rekrutering omvat het zoeken, screenen, evalueren en aanwerven van kandidaten, met als doel een openstaande functie in te vullen. Het proces is sterk gestandaardiseerd en wordt vooral toegepast in periodes van bedrijfsgroei en/of personeelsverloop. Kortom: een kortetermijnreactie om sollicitanten en vacatures op elkaar af te stemmen. Maar in de praktijk loopt het vaak spaak. Van zodra de cv’s binnenrollen, worden ze doorgestuurd naar de hiring manager en zit de actieve rol van de recruiter erop. Een nauwgezette opvolging blijft uit.

Wat is talentacquisitie?

Talentacquisitie daarentegen definiëren we als een langetermijnstrategie. Enerzijds creëer je verschillende pistes om nieuw talent aan te werven. Anderzijds ben je voortdurend aan de slag om je organisatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor sterke profielen. Een proactief plan om kwalitatieve kandidaten aan te trekken, staat dus centraal. Verscheidene elementen kunnen hier deel van uitmaken: regelmatig netwerken, aan employer branding doen, passieve talentpools opbouwen … Anno 2022 is beschikbaar talent schaars, terwijl de openstaande vacatures overal opduiken. Daarom is doordachte talentacquisitie een must.

Best of both worlds

Vandaag verschuiven heel wat werving- en selectiepartners hun focus van ‘traditionele’ rekrutering naar talentacquisitie. Of Unique Select zich hierbij aansluit? Toch niet helemaal. Goed gedefinieerde selectieprocessen en wervingsacties op korte termijn zijn en blijven relevant. Maar het is wél belangrijk om ze aan te vullen met langetermijnstrategieën die de instroom van talent garanderen.

Door rekrutering en talentacquisitie te combineren, kunnen we onze partners daadkrachtig bijstaan in hun zoektocht naar sterke kandidaten. De verschillende selectiestappen volgen, investeren in netwerkacties, adviseren rond employer branding … Stuk voor stuk handelingen die verankerd zitten in onze service. Zo scoren bedrijven zowel op korte als lange termijn.

Om de juiste match tussen middle manager en werkgever te garanderen, nemen we ook een competentie assessment af bij elke kandidaat. Zo brengen we diens karaktereigenschappen in kaart, volledig in lijn met de verwachte competenties per vacature. Interesse als bedrijf in onze ondersteuning op vlak van (middle) managementrekrutering of nieuwsgierig als (middle) manager naar een unieke inkijk in jouw competenties? Laat je gegevens achter via limburg@uniqueselect.be of antwerpen@unique.be en ontvang een verslag op maat.